TCS je spoločnosť zriadená Trnavským samosprávnym krajom za účelom nákupu mechanizácie pre správu a údržbu ciest v majetku Trnavského samosprávneho kraja a v správe rozpočtovej organziácie Správa a údržba ciest Trnavského samsosprávneho kraja.

Spoločnosť vznikla dňa 27.9.2019 zápisom v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 45350/T.

Predmetom podnikania sú: Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve / Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve / Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava / Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu / Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky / Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov / Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom / Uskutočňovanie stavieb a ich zmien / Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m / Prípravné práce k realizácii stavby / Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov / Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla / Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby / Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) / Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla / Sťahovacie služby / Skladovanie a pomocné činnosti v doprave / Finančný lízing / Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení - Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly / Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied / Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky / Služby požičovní / Prenájom hnuteľných vecí / Čistiace a upratovacie služby / Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti / Prenájom nehnuteľných vecí spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom / Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.